SOFITEL GIỚI THIỆU PHIM NGẮN “THE ENCOUNTER” TRONG CHIẾN DỊCH QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU MỚI

Phim ngắn có thời lượng hai phút rưỡi mang tựa đề The Encounter (Cuộc gặp gỡ) là ‘điểm hẹn’ của những tâm hồn tự do gặp gỡ, thấu hiểu và...

1 2>