Chùm ảnh ngày đầu thi vào 10 ở Hà Nội

Đây là kỳ rất căng thẳng của thí sinh do áp lực cao, khi chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ đáp ứng được nhu cầu của hơn 60%...

1 2 3>