Những công nghệ giúp TV Samsung OLED 2024 vượt trội so với phần còn lại của thị trường OLED

Dù mới thương mại hóa TV OLED trong khoảng vài năm gần đây nhưng Samsung đã cho thấy quyết tâm trong việc chinh phục người yêu công nghệ OLED bằng những ưu thế của nhà sản xuất TV số 1 toàn cầu 18 năm liên tiếp và 10 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường Việt Nam.