Không cho con học lớp tiền tiểu học, mẹ 3 con áp dụng phương pháp hiệu quả này

Thay vì đưa con đến lớp tiền tiểu học, chị Bích Ngọc (Hà Nội) đã đồng hành cùng con bằng những phương pháp "đặc biệt" sau đây.

<1 2 3